HD MODE הדפסה ישירה קובייה אקרילית באיכות

  • הדפס על פרספקס (זכוכית אקרילית).

  • ניתן להזמין בגדלים ובעוביים שונים החל מ-20 ועד ל-45 מ"מ.

  • הדפסה באיכות HD MODE.

  • שימוש בפריימר יעודי בלבד. 

מידות: 20/30 ס"מ עובי: 4 ס"מ טכניקת הדפסה: הדפסת צבע אחורית + שכבת לבן אטומה

press to zoom

מידות: 20/30 ס"מ עובי: 4 ס"מ טכניקת הדפסה: הדפסת צבע אחורית + שכבת לבן אטומה

press to zoom

מידות: 20/30 ס"מ עובי: 4 ס"מ טכניקת הדפסה: הדפסת צבע אחורית + שכבת לבן אטומה

press to zoom

מידות: 20/30 ס"מ עובי: 4 ס"מ טכניקת הדפסה: הדפסת צבע אחורית + שכבת לבן אטומה

press to zoom

מידות: 20/30 ס"מ עובי: 4 ס"מ טכניקת הדפסה: הדפסת צבע אחורית + שכבת לבן אטומה

press to zoom