top of page

Albums Printing Channels

מהם מסלולי ההדפסה

כשאתם מעבירים לנו קבצים ומבקשים מאתנו להדפיס לכם אותם (לא משנה אם מדובר בהדפסות מינילאב קטנות, הדפסות ענק, הדפסות על חומרים קשיחים או הדפסות לשם יצירת אלבום) אנחנו רוצים להדפיס לכם אותם בצורה הטובה ביותר.

מרבית הצלמים מבקשים מאתנו לעבור על הקבצים שלהם ולעשות התאמות קטנות של צבע, קונטרסט, חדות או בהירות וכהות טרם ההדפסה. בשיטה הזו, הקבצים נפתחים, עין מקצועית מסתכלת עליהם ומחליטה על ההתאמות הלו לפי טעמה האישי. ניתן כמובן לתת הוראות הכוונה לאותה עין מקצועית )אלה בעצם המדפיסים( אבל בסופו של דבר האדם המדפיס את הקבצים מדפיס אותם כראות עיניו. 

 

שיטה אחרת אומרת לא לגעת בקבצים בכלל. תארו לכם מצב שאתם מתקנים את הקבצים בעצמכם ואז מעבירים לנו אותם לשם הדפסה, ואנו מבלי לדעת זאת, מתקנים אותם שוב והתוצאה שתתקבל היא לא מה שהתכוונתם. תארו לכם גם מצב אחר בו השתמשתם בכל מיני פילטרים בעת הצילום, ואנו, שוב מבלי לדעת זאת, מתקנים את הקבצים ובעצם פוגעים בכוונות המקוריות שלכם.

 

במעמד שליחת ההזמנה עבור עבודתך אתה מתבקש לבחור מבין אחד משלושה מסלולים הקובעים את אופן ההתייחסות לקבצי העבודה:

 

 

 

* FTC) As is)  - הרצת קבצים

 

* Minilab Color Correction

 

* ProFix

פירוט מסלולי ההדפסה

 

As is
הרצת קבצים

 

הדפסת אלבומים כאשר הקבצים נשלחים למכונת ההדפסה ללא שינויים (ללא תיקוני צבע, בהירות, המרת פרופילים וכו'...)
התוצאה מתקבלת היא על אחריות הצלם בלבד. 


 

 

Minilab Color Correction
תיקון קבצים בסיסי
 

בדיקת הקבצים ותיקונם במידת הצורך ע“י המדפיס לפני ההדפסה (לפי נסיונו וטעמו האישי של המדפיס).

 

תיקון הקבצים כולל: תיקוני בהירות, תיקוני צבע מינוריים, קונטרסט, רוויה והוספת חדות במידת הצורך.


מסלול סטנדרטי המתאים לכל הצלמים אשר אינם מכויילים למעבדה אך יחד עם זאת מעוניינים בתיקון צבע מקצועי.

 

שים לב – לא יתקבלו החזרות עקב תיקונים שלא לטעמו של הלקוח.
צלם המעוניין לקבל תוצאה
מסויימת, יבחר במסלול FTC לאחר שוידא כי הוא מכוייל היטב למכונות ההדפסה במעבדה.

 

 

ProFix
תיקון קבצים מקצועי
 

בדיקת הקבצים ותיקונם במידת הצורך ע“י המדפיס לפני ההדפסה (לפי נסיונו וטעמו האישי של המדפיס).

 

תיקון הקבצים כולל: תיקוני בהירות, תיקוני צבע מינוריים, קונטרסט, רוויה והוספת חדות במידת הצורך.

בנוסף, המרות פרופילים והתאמתם למדיה המודפסת. 

 

מתאים לכל לאותם צלמים אשר אינם מתפשרים על איכות, אך אינם מכויילים למעבדה.

 

שים לב – לא יתקבלו החזרות עקב תיקונים שלא לטעמו של הלקוח.

צלם המעוניין לקבל תוצאה מסויימת, יבחר במסלול FTC לאחר שוידא כי הוא מכוייל היטב למכונות ההדפסה במעבדה.

 

עלות מסלולי ההדפסה השונים

 

מסלול FTC ומסלול Minilab Color Correction הינם מסלולים ללא עלות נוספת.

 

מסלול ProFix הינו המסלול היחיד שכרוך בתשלום נוסף (גובה התוספת משתנה בהתאם להזמנה) 

 

לפרטים נוספים – בדוק את מחירון האלבומים שלנו, או פנה למחלקת ההזמנות orders@sby.co.il

מדוע שארצה להדפיס את עבודותי במסלול הדפסה שונה?

 

כל מסלול הדפסה מיועד בכדי לתת את התוצאה הטובה ביותר עבור תנאי עבודה מסויימים.

 

שליחת עבודה להדפסה במסלול FTC ללא ביצוע כיול אל מול המדפסות של המעבדה עשויה להפיק תוצאה שונה.

והרי הצלם או המעצב עבד זמן רב בכדי ליצור מראה מסויים. אך אם אינו מכוייל אל מול המדפסת, התוצאה בפועל עשויה להיות שונה מאוד ממה שהתכוון.

 

אנו ממליצים בכל מקרה שבו לא נעשה כיול מקצועי אל מול המדפסות שלנו, לבחור באחד ממסלולי תיקון הצבע המוצעים.

 

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות במייל למחלקת הזמנות. qa@sby.co.il

bottom of page