top of page

Guides & Documents

הורדת מדריכים ומסמכי עזר
 

כאן תוכל להנות מהורדה ישירה של מסמכים ומדריכים ישירות למחשב שלך. מדריכים אלו מתעדכנים מעת לעת. הישאר מעודכן...

מדריכים

קובץ

 

.xlsx

מתאריך 

 

23/12/2014

גרסה

 

3.4

אפליקציית עזר לסגירת קובץ לעיצוב כריכות 

 

מיני אפליקציה המסייעת לצלם / המעצב לדעת כיצד לסגור את הקובץ הסופי עבור כריכות מסוגים שונים לאלבומים. האפליקצייה נותנן נתונים כמו מידות כלליות לכריכה, מיקום השדרית בכריכה, בלידים, שוליים, מיקומי טקסט ולוגו ועוד.. 

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

18/08/2014

הוראות גרפיקה ומסלולי עבודה לכריכות מודפסות

 

קובץ PDF המקבץ את כל ההוראות הגרפיקה כיצד לסגור קובץ עבור כריכות 

מודפסות. בקובץ זה תוכל למצוא בין היתר מסלולי עבודה, הוראות לסגירת כריכת 
HD Book, כריכת תמונה, כריכת מעטפת, כריכה למארז יוקרה, חישובי שדרית

ועוד...

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

18/08/2014

הוראות לסגירת קבצים עבור Photo UV Albums

 

קובץ PDF המכיל את כל ההוראות לסגירת קבצים עבור אלבומי פוטו.

תוכל למצוא פה את כל המידות של האלבומים, הוראות הקשורות לניהול צבע נכון, שוליים, בלידים, רזולוציה ועוד... 

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

18/08/2014

הוראות לסגירת קבצים עבור HD Book

 

קובץ PDF המכיל את כל ההוראות לסגירת קבצים עבור אלבומי HD Book.

תוכל למצוא פה את כל המידות של האלבומים, הוראות הקשורות לניהול צבע נכון, שוליים, בלידים, רזולוציה ועוד... 

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

18/08/2014

מדריך לסגירת קובץ עבור הפקת גלופה

 

קובץ PDF המדריך כיצד יש לסגור קובץ עבור גלופה להטבעה 

על גבי כריכת אלבום. 

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

11/11/2014

מדריך מסלולי העבודה בהזמנת אלבומים דיגיטליים

 

קובץ PDF ההמסכם ומפרט אודות מסלולי העבודה וההדפסה השונים 

בהזמנת אלבומים דיגיטליים. 

סגירת גלופה

קובץ

 

PDF

מתאריך 

 

23/12/2014

How to fill the digital album form 
 

An English explaination of how to fill the digital album form

How to fill
מסלולי הדפסה
bottom of page