top of page

HELP

UV Print qualities & modes

כללי

הודות לטכנולוגיה האולטרא-מודרנית המבוססת על טכנולוגיית ה- UV, ניתן להדפיס כמעט על כל חומר ולהגיע לתוצאות מרהיבות, רוויות בצבע ומדוייקות להפליא. במדפסת זו של חברת Fujifilm, ישנם שש מחסניות דיו: ארבעה צבעי בסיס (C,M,Y,K), הצבע הלבן (W) והצבע השקוף (V) המשמש כהגנה לתמונה ותוספת ברק באופן סלקטיבי (אופציונלי).

 

בנוסף, טכנולוגיה זו מאפשרת הדפסה בשכבות של צבע אחת על גבי השניה – דבר המעניק נפח ומימד נוסף לתמונה שלך כמו גם צבעים עשירים ורוויים.

מדפסת זו מסוגלת להדפיס בארבע איכויות שונות. אנו מתאימים כל איכות לאופי העבודה:

 

איכויות ומצבי ההדפסה
Production

האיכות הנמוכה ביותר. רמה זו מאופיינת ברזולוציית הדפסה נמוכה (450x300 DPI) ובעלת רעש צבע גבוה. רמת הדפסה זו נועדה בעיקר לתחום השילוט, הדפסות גדולות הדורשות הדפסה מהירה ומרחק הצפייה בהן גדול, אך לא רק. רמה זו מיועדת גם להדפסה על חומרים מחוספסים ובעלי מרקם גס (עצים מסוגים שונים, OSB ואפילו קנבס) וזאת משום שמשטחים בעלי טקסטורה גסה "מסתירים" בתוכם את איכות ההדפסה הנמוכה. 

 

Quality

איכות הדפסה בינונית בעלת רזולוציית הדפסה סבירה (450x450 DPI) המיועדת בעיקר להדפסות גדולות ועבודות גרפיקה עם משטחי צבע גדולים. רמה זו מאופיינת גם במהירות הדפסה גבוהה ביחס לאיכות אותה היא מספקת. בנוסף, זו הרמה היחידה בה ניתן להדפיס בשילוב של דיו לבן יחד עם דיו צבע בהרצה אחת.

 

FineArt

איכות הדפסה טובה מאד ובעלת רזולוצייה הדפסה של 450x600 DPI. רמה זו נועדה להדפסת תמונות באיכות טובה עם הפרדת צבעים גבוהה כמו גם עבודות גרפיות עדינות הדורשות דיוק גבוה בפרטים קטנים. באיכות זו משתמשים ברוב העבודות והיא משמשת להדפסה על רוב סוגי החומרים (דיבונד, זכוכית, פרספקס, קרמיקה ועוד...). מהירות ההדפסה באיכות FineArt איטית במעט ויש לקחת זאת בחשבון. 

 

HD

האיכות הגבוהה ביותר. הדפסה באיכות מדהימה וברצולוצייה גבוהה מאד (1050/900 DPI). רמה זו נועדה להדפסה על משטחים עדינים יחסית ובעלי מרקם חלק (פרספקס, זכוכית). באיכות זו משתמשים בעיקר להדפסות אומנות קטנות הדורשות דיוק גבוה בפרטים כמו גם מעבר צבע אחיד וללא רעש. מהירות ההדפסה ברמה זו היא איטית ביותר ולכן זמן העבודה ארוך יותר. 

 

 

מצבי הדפסה עם דיו לבן
NO White - ללא לבן כלל

זוהי ברירת המחדל בהדפסות על גבי חומרים קשיחים
הדפסה ללא הדיו הלבן. כאשר מדפיסים תמונה במצב זה, כל פיקסל לבן 100% (שרוף) - יחשב כשקוף. כלומר לא יודפס במקום זה כלום. 

כך יהיה ניתן לראות את החומר עליו התמונה מודפסת.

 
Flood White

מצב הדפסה בו משתמשים כאשר מעוניינים להדפיס שכבת לבן אחידה על גבי כל שטח התמונה. במצב זה משתמשים לרוב בהדפסות על גבי חומרים שקופים (כמו פרספקס או זכוכית) על מנת לתת רקע לבן לתמונה. 

סיטואציה נוספת לשימוש במצב זה היא כאשר מדפיסים תמונה על גבי חומר כהה יחסית (עץ כהה, PVC שחור וכו'...) בסיטואציה שכזו מדפיסים שכבת לבן אחידה מתחת לתמונה ולאחריה את התמונה עצמה. 

 

Pixel White

מצב הדפסה זה משלב בין שקיפות לבין עומק צבע.

במצב הדפסה זה משתמשים כאשר מעונינים להדפיס תמונה ומשלבים בה גם את השקיפות היכן שקיימים פיקסלים שרופים (לבן 100%) וגם רוויה לצבעים שבתמונה. למעשה הלבן מודפס רק היכן שנמצא צבע בתמונה, כלומר, מתחת לכל פיקסל צבע יודפס פיקסל לבן. 

 

 

Spot White

מצב הדפסה המיועד לאפליקציות מיוחדות ועבודות גרפיקה. במצב זה ניתן להגדיר באופן מדויק היכן בתמונה יודפס הלבן. 
הגדרה זו מתבצעת על ידינו ובתוכנת פוטושופ. 

לפרטים נוספים אודות מצב זה - צור קשר עם המעבדה.

 

bottom of page