top of page
כיצד להוריד את פרופילי הצבע למחשב
  • לחץ כפתור ימני בעכבר על גבי האייקון של הפרופיל הנמצא בטור השמאלי של האייקונים.

  • בתפריט שנפתח - בחר "Save link as" 

  • שמור את הפרופיל

כיצד להתקין את פרופילי הצבע במחשב
  • לאחר בהורדת את הקובץ אליך למחשב, עמוד עם העכבר על הקובץ ולחץ כפתור ימני. 

  • בחר באפשרות "Instell Profile"

  • הפרופיל יותקן באופן אוטומטי ויועתק למקום הטבעי שלו בתוך ספריית ה Windows.

bottom of page