top of page

חומרי הכריכה לאלבומים

כריכות שאינן קיימות  במלאי - ודורשות הזמנה מיוחדת:  בתוספת תשלום 

 

שימו לב

הקישור הוא לאתר הספק <

   הזמנת חומרים שאינם נמצאים במלאי המעבדה, זמן האספקה ארוך יותר <

הנכם יכולים  לרכוש ישירות מהספק את חומר הכריכה ולספק לנו כדי לחסוך בזמן אספקה

.ההזמנת חומרים דרך המעבדה היא בתוספת תשלום

כריכות במלאי

שימו לב

מלאי המעבדה תלוי במלאי היבואן <

רב הכריכות הקיימות בגלריה זו קיימות במלאי בית המלאכה שלנו  <

 יתכנו שינויים בגוון הנראה ממסך המחשב ומרזולוציית מסכי הסלולר  <

אין אנו אחראי על שינויי הגוון הנראים בין מסכי המחשב ולבן החומר במציאות

bottom of page