top of page

The SBY Calendar

יומן הארועים של SBY.
כאן תוכל להתעדכן בדברים שקורים במעבדה או ארועים שאנו מארגנים או שותפים להם. לדוגמא, ימי עיון, תערוכות שאנו מפיקים, ארועים חשובים בעולם הצילום ועוד...  תוכל להעתיק את הארוע ישירות ליומן הפרטי שלך בקליק אחד. 

bottom of page