top of page

Digital Albums

בקרה גרפית

בדיקת Margins

בדיקת Bleed

מימדי הקבצים

איזון בהירות וכהות בדף

שליחת דו"ח תקלות

ציפוי הגנה UV

דחיית נוזלים

מניעת הדבקות של הדפים

בלתי נראה

הגנה מפני טביעות אצבעות

הלכלוך קל לניקוי

שמירה לשנים רבות

 

כריכות

מגוון חומרי בד ודמוי עור

כריכות מודפסות

כריכות פרספקס

סוגי אלבומים

אלבומי פוטו

אלבום PureFoto

אלבום אמנות Fine Art

מסלולי הדפסה

מסלול ללא תיקון - As Is

מסלול עם תיקון קבצים

תיקון קבצים והמרת פרופילים

מעצבים

מחפש מעצב אלבומים?

רשימת המעצבים המומלצים

bottom of page